Členství

Podmínky členství v základní kynologické organizaci Holice

Členem se může stát každý občan ČR, který dovršil 12 let a souhlasí se stanovami svazu a podmínkami členství v ZKO.

Povinnosti člena ZKO HOLICE:

 • odpracovat 5 brigádnických hod ročně,
 • dodržovat výcvikový řád,
 • včas a v plné výši platit příspěvky,
 • uklízet po svém psovi výkaly ze cvičiště,
 • šetřit zařízení a pomůcky ve vlastnictví ZKO,
 • dbát na bezpečnost vlastní a bezpečnost ostatních psovodů a jiných osob
 • zodpovídá za škody způsobené svým psem.

Poplatky:

Členský příspevěk ZKO:                                             Kč/rok

člen                                                             650,-

+

poplatek pro ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ (ČKS):     350,-

jedna neodpracovaná brigádnická hodina               150,-

Termíny do zaplacení příspěvků: členský příspěvek pro ČKS i pro ZKO Holice do 20.01 (poplatek na rok)

Výcvikový řád ZKO Holice

Na cvičiště smí vstupovat pouze zdravý pes, který je řádně očkován proti vzteklině, parvovoróze, případně jiným chorobám podle nákazové situace a pravidelně odčervován.

Každý účastník výcviku (dále jen psovod) je povinen:

 • Nenechat psy volně pobíhat v prostorách cvičiště
 • Háravou fenu při příchodu nahlásit vedoucímu výcviku
 • Uvazovat psy ve stanoveném prostoru
 • Neznečišťovat areál odhazováním odpadků a nedopalků cigaret
 • Uklízet výkaly po své psovi v prostorách cvičiště
 • Mít řádné pomůcky pro výcvik (řetízkový obojek, vodítka, aport, 10 m šnůru na stopy…)
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem
 • Výcvik probíhá na vlastní nebezpečí psovoda