Členství

Podmínky členství v základní kynologické organizaci Holice

Členem se může stát každý občan ČR, který dovršil 12 let a souhlasí se stanovami svazu a podmínkami členství v ZKO.

Povinnosti člena ZKO HOLICE:

 • Odpracovat 5 brigádnických hod ročně,
 • dodržovat výcvikový řád,
 • včas a v plné výši platit příspěvky,
 • uklízet po svém psovi výkaly ze cvičiště,
 • šetřit zařízení a pomůcky ve vlastnictví ZKO,
 • dbát na bezpečnost vlastní a bezpečnost ostatních psovodů a jiných osob
 • zodpovídá za škody způsobené svým psem.

Poplatky:

Školička (nejenom)pro štěňata a začínající psovody – Výcvik zahrnuje kurz 10 – ti lekcí v ceně 1900Kč (+ 100Kč pro nečleny ZKO Holice),  11. – 20. lekce –  1400Kč (+ 100Kč pro nečleny ZKO Holice)

Členský příspevěk ZKO:                                             Kč/rok

člen                                                             500,-

za každého dalšího psa                                   150,-

+

poplatek pro ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ (ČKS):     350,-

jedna neodpracovaná brigádnická hodina               100,-

Termíny do zaplacení příspěvků: členský příspěvek pro ČKS i pro ZKO Holice do 15.12. (poplatek na příští rok)

Noví členové s termínem přijetí od 1.9.do 31.12. zaplatí příspěvek pro ZKO v poloviční výši.

Výcvikový řád ZKO Holice

Na cvičiště smí vstupovat pouze zdravý pes, který je řádně očkován proti vzteklině, parvovoróze, případně jiným chorobám podle nákazové situace a pravidelně odčervován.

Každý účastník výcviku (dále jen psovod) je povinen:

 • Nenechat psy volně pobíhat v prostorách cvičiště
 • Háravou fenu při příchodu nahlásit vedoucímu výcviku
 • Uvazovat psy ve stanoveném prostoru
 • Neznečišťovat areál odhazováním odpadků a nedopalků cigaret
 • Uklízet výkaly po své psovi v prostorách cvičiště
 • Mít řádné pomůcky pro výcvik (řetízkový obojek, vodítka, aport, 10 m šnůru na stopy…)
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem
 • Výcvik probíhá na vlastní nebezpečí psovoda